Comisia de mentorat didactic și formare în cariera didactică

În anul școlar 2022-2023, Comisia are următoarea componență:

– prof. Denis-Rebeca PREDA – responsabil;

– prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ – membru;

– prof. Sara VODĂ – membru;

– prof. Rodica DOBRESCU – membru;

– prof. Adriana-Cristina ZEPIȘI – membru.

La nivelul CMDFCD s-au desfășurat ședințe conform solicitărilor venite de la CCD Dâmbovița, dar și pentru analiza dosarelor depuse de cadrele didactice conform procedurilor specifice privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite prin diverse programe urmate de cadrele didactice în anul școlar 2021-2022.

Pentru categoria 1 – Interval încheiat 2017-2022 au depus dosar 4 cadre didactice referitor la acumularea numărului de CPT în intervalul menționat:

1) VODĂ Sara – 121 CPT;

2) PETRESCU Alina-Vasilica – 100 CPT;

3) NEMUȚ Valeria-Ștefania – 78 CPT;

4) STĂNCESCU Aura-Maria – 30 CPT.

Tabelul centralizator a fost înaintat CCD Dâmbovița și s-au eliberat adeverințe cadrelor didactice.

Pentru categoria a 2-a – conform Procedurii specifice privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru dezvoltare profesională continuă complementare, Comisia a analizat un număr de 6 dosare depuse de cadrele didactice pentru echivalare, astfel:

1) prof. ANASTASE Daniela-Maria

2) prof. CÎRNARU Raluca-Elena

3) prof. CRUCERU Silvia

4) prof. DINCĂ Octavian-George

5) prof. NEMUȚ Valeria-Ștefania

6) prof. PÎRVU Sorina-Vanessa

Comisia a constatat condițiile de eligibilitate ale dosarelor depuse de cadrele didactice și a înaintat lista cadrelor didactice solicitante Consiliului de administrație al școlii pentru aprobare. În ședința CA din data de 14.11.2022, lista se aprobă de către CA, iar dosarele au fost transmise, conform Procedurii specifice, către Casa Corpului Didactic Dâmbovița în vederea analizării dosarelor și recunoașterii și echivalării în credite profesionale transferabile a programelor complementare absolvite. În urma analizei de către CCD Dâmbovița, fiecare cadru didactice care a depus documentația a primit câte 9 CPT.

Pentru categoria a 3-a, conform Procedurii specifice privind recunoașterea și echivalarea în credite profesionale transferabile a competențelor dobândite în cadrul programelor pentru abilitare funcțională, Comisia a analizat un număr de 9 dosare depuse de cadrele didactice pentru echivalare. Ca urmare a verificării documentelor depuse de cadrele didactice care au absolvit programe pentru abilitare funcțională, s-a decis recunoașterea și echivalarea solicitărilor, conform situației centralizate:

1) DUMITRESCU Nadia-Alina – 15 CPT

2) PETRESCU Alina-Vasilica – 10 CPT

3) PÎRVU Sorina-Vanessa – 15 CPT

4) CÎRNARU Raluca-Elena – 8 CPT

5) CRUCERU Silvia – 15 CPT

6) VODĂ Sara – 15 CPT

7) NECULĂESCU Elena – 10 CPT

8) ANASTASE Daniela-Maria – 15 CPT

9) NEMUȚ Valeria-Ștefania – 5 CPT

În urma situației centralizate privind numărul de credite acordate, Comisia a întocmit și înaintat către Consiliul de administrație, pentru dezbaterea și aprobarea în ședința din data de 22.12.2022, a listei cadrelor didactice care solicită recunoașterea și echivalarea în CPT, precum și numărul de CPT. În luna ianuarie au fost eliberate adeverințele cadrelor didactice cu numărul de CPT acordate pe baza documentelor depuse.

De asemenea, în cadrul Comisiei a fost întocmit registrul electronic de evidență a creditelor profesionale transferabile acumulate de fiecare cadru didactic și a intervalelor de 5 ani încheiate de la obținerea definitivatului pe baza cărora aceștia trebuie să facă dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile.

FORMARE CONTINUĂ

  1. Formare continuă prin înscrierea la grade didactice:

Adriana-Cristina ZEPIȘI – definitivat, sesiunea 2023 

Gabriela IONESCU  – grad didactic I sesiunea 2020-2023, finalizat, obținut grad didactic I

Rodica DOBRESCU – grad didactic I sesiunea 2021-2024

  • Formare continua prin cursuri de perfecționare:

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

profesorii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial manifestă dorința de a se perfecționa prin înscrierea la grade didactice;

– un număr mare de profesori au participat cu diferite lecții demonstrative, referate în cadrul cercurilor pedagogice, ceea ce contribuie la realizarea unei imagini pozitive a instituției noastre în comunitate;

– un număr mare de profesori au intenția de a se perfecționa în mod constant prin participarea la cursuri de perfecționare;

– 4 profesori au gradație de merit;

– colectivul de la catedră este echilibrat ca nivel de experiență;

– cei mai mulți profesori au gradele didactice I și II;

– sprijinul conducerii școlii în vederea participării la diverse forme de perfecționare;

– profesorii s-au adaptat pentru predarea, respectiv evaluarea on-line;

– cadrele didactice au participat la cursuri de formare on-line.

PUNCTE SLABE

– nu toți profesorii sunt preocupați să participe la activități de formare motivând că acele cursuri care se regăsesc în oferta CCD DB nu se pliază pe nevoia lor de formare;

– în general, se perfecționează sau desfășoară activități de formare aceleași cadre didactice;

– costuri mari ale programelor de perfecționare.

OPORTUNITĂŢI:

– o paletă largă de cursuri pentru fiecare arie curriculară;

– oferta de cursuri metodice care sunt necesare, în special, profesorilor debutanți și celor care doresc să susțină grade didactice;

– conducerea școlii se implică în sprijinirea realizării activităților cercurilor pedagogice;

– existența surselor de informare și formare externă pentru gradele didactice;

– existența posibilităților de participare la programe județene, naționale și internaționale.

AMENINŢĂRI:

– majoritatea cursurilor cu credite vor presupune achitarea unei taxe ceea ce va duce în mod inevitabil la o participare mai scăzută a profesorilor la cursurile de perfecționare;

– tendința de centrare exclusiv pe acumularea de credite și minimalizarea nevoilor punctuale de formare.

CERCURI PEDAGOGICE

Nu au fost desfășurate cercuri pedagogice în școala noastră.

Pe parcursul anului școlar, cercurile pedagogice au fost organizate cu prezență fizică în diverse școli din centrul metodic Pucioasa. Cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice organizate de ISJ Dâmbovița.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support