Școala Gimnazială ,,ION MAREŞ“ Vulcana-Băi
Str. A.I. CUZA nr. 85, VULCANA-BĂI, DÂMBOVIŢA
CIF 29144101
Tel. 0371388663
e-mail: vulcanabai@scolidb.ro

Nr.2791/09.11.2021

PROIECT DE VOLUNTARIAT
IMPLEMENTAT ÎN CADRUL STRATEGIEI NAȚIONALE DE ACȚIUNE COMUNITARĂ

 

 LOCAŢIA: Vulcana-Băi, județul Dâmbovița

 

ECHIPA DE PROIECT:

Cadru didactic coordonator

               Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU

 

MEMBRI:

Prof. Elena NECULĂESCU

Prof. Alina -Vasilica PETRESCU

Prof. Sara VODĂ

Prof. Maria-Iuliana MIHAI

Prof. Maria-Manuela GHEORGHE

Prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ

Prof. Silvia CRUCERU

Prof. Daniela-Maria ANASTASE

Prof. Raluca-Elena CÎRNARU

Prof. Gabriela IONESCU

Prof. Rebeca-Denis PREDA

  1. Elevi voluntari: 66

    Beneficiari: 43

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

  1. TITLUL PROIECTULUI: „Dăruiește din ceea ce știi”, în cadrul Campaniei ”Pentru că ne pasă!”
  1. SCOP: Încurajarea implicării voluntarilor în acțiuni de ajutorare a colegilor lor, care întâmpină dificultăți de învățare, precum și în acțiuni de dezvoltare personală.

3.OBIECTIVE:

– implicarea elevilor în activități de voluntariat, cu scopul conștientizării beneficiului acestora pentru colegii care întâmpină dificultăți de învățare;

– identificarea problemelor întâmpinate în învățare de către elevii beneficiari și găsirea unor soluții pentru remedierea acestora;

– cultivarea spiritului de ajutorare celui aflat în dificultate;

– creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii;

  1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: noiembrie 2021 – august 2022
  2. GRUP ŢINTĂ/ BENEFICIARI: 8 elevi (nivel PREȘCOLAR), 26 elevi (nivel PRIMAR) și 10 elevi (nivel GIMNAZIAL), elevi cu rezultate slabe la învățătură, o parte dintre ei provenind și din medii defavorizate.
  3. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Activitatea numărul:

1

Titlul/ domeniul activității :

Pregătirea activităților / selectarea grupelor de voluntari/ identificarea beneficiarilor

Perioada  desfășurării:

noiembrie 2021

Participanți:

11 profesori voluntari

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU

Locul desfășurării:

Plaforma Meet

Resurse necesare:

Computer, internet, prezentări power-point

Strategii de realizare:

 

Modalități de evaluare:

interviu

Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; )

  Prezentarea activităților din anul școlar 2021-2022, selectarea elevilor voluntari și formarea echipelor de lucru. Pregătirea planului de acțiune, stabilirea obiectivelor și a activităților ce vor fi desfășurate.

Rezultate așteptate: organizarea grupelor de elevi voluntari și beneficiari și a activităților care vor fi desfășurate.

 

 

Activitatea numărul:

2

Titlul/ domeniul activității :

„În minunata lume a basmelor”

Perioada  desfășurării:

 Decembrie 2021

Participanți:

26 elevi voluntari și 23 elevi  beneficiari (Ciclul primar)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

Prof. pt. înv. primar ( 4 cadre didactice)

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Youtube, foarfecă, coli colorate, lipici,

Strategii de realizare:

Conversația, dramatizarea, predicția, exercițiul

Modalități de evaluare:

Observare sistematică, aprecieri verbale

Descrierea activității:   elevii vor desfășura activități ce vor viza dezvoltarea nivelului de literație. Astfel, vor un text la prima vedere, respectând intonația şi punctuația; vor realiza predicții pornind de la informațiile aflate anterior; vor rezolva exercițiile solicitate, demonstrând înțelegerea conținutului textului; vor răspunde la întrebări, dovedind înțelegerea conținutului textului dat, vor dramatiza o scenă preferată din text; vor reprezenta prin desen fragmentul preferat.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Citirea coerentă, conștientă și expresivă, realizarea unor lucrări artistico-plastice, sentimentul de satisfacție a unei reușite personale atât a voluntarului, cât și a beneficiarului

 

 

Activitatea numărul:

3

Titlul/ domeniul activității :

Lectura – o „cool-tură”(Invitație la lectură)

Perioada  desfășurării:

Decembrie 2022

Participanți:

18 elevi voluntari și 12 elevi  beneficiari ( Ciclul gimnazial)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

3 cadre didactice ciclul gimnazial

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Cărți, materiale de citit, texte literare

Strategii de realizare:

Conversația, predicția

Modalități de evaluare:

Aprecieri verbale

Descrierea activității: Elevii voluntari vor citi cu voce tare textul la prima vedere, iar beneficiarii vor dovedi înțelegerea textului citit. Vor răspunde la întrebări care vizează înțelegerea textului.

  Săptămânal, elevii voluntari vor ajuta la nevoie elevii beneficiari.

  Rezultate așteptate: Conștientizarea importanței cititului, îmbunătățirea abilităților de comunicare, stimularea imaginației, interesul față de lectură.

 

 

Activitatea numărul:

4

Titlul/ domeniul activității :

„Matematica – o provocare a minții”

Perioada  desfășurării:

Ianuarie 2022

Participanți:

18 elevi voluntari și 12 elevi  beneficiari ( Ciclul gimnazial)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

3 cadre didactice ciclul gimnazial

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Fișe de lucru, creioane, piese geometrice

Strategii de realizare:

Explicația, demonstrația, conversația, problematizarea

Modalități de evaluare:

Aprecieri verbale

Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete) Elevii voluntari îi învață pe beneficiari metode de rezolvare a exercițiilor și problemelor, prin aplicații diverse, pe înțelesul acestora.

Săptămânal, elevii voluntari vor ajuta la nevoie elevii beneficiari.

Rezultate așteptate: înțelegerea rezolvării problemei propuse, pregătirea sistematică (remedială),  sentimentul de satisfacție a unei reușite personale atât a voluntarului, cât și a beneficiarului.

 

 

Activitatea numărul:

5

Titlul/ domeniul activității :

„Cartea mea preferată”

Perioada  desfășurării:

Ianuarie 2022

Participanți:

10 preșcolari voluntari și  4 preșcolari  beneficiari

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

2 educatoare

Locul desfășurării:

GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi- sala de clasă/online

Resurse necesare:

Plastilină, bloc de desen, acuarele, pensule, cărți, imagini, etc

Strategii de realizare:

Desene, acte de donație

Modalități de evaluare:

Galerie foto, lucrări practice

Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; )

            Educatoarea prezintă copiilor mai multe cărți, copiii își aleg cartea preferată din „GRĂDIBIBLIOTECĂ”, educatoarea citește povestea. După lectura educatoarei urmează o activitate practică (pictură, modelaj, colaj), în funcție de tema poveștii aleasă de copii. La o altă activitate (ca activitate remedială), voluntarii vor realiza „Cartea preferată” împreună cu beneficiarii.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: produsele activității, copii mulțumiți de activitatea desfășurată.

 

 

Activitatea numărul:

6

Titlul/ domeniul activității :

„Contează pe mine”

Perioada  desfășurării:

 Februarie 2022

Participanți:

18 elevi voluntari și 12 elevi  beneficiari ( Ciclul gimnazial)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

3 cadre didactice ciclul gimnazial

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Texte la prima vedere, probleme, fișe de lucru individualizate

Strategii de realizare:

Observare sistematică, predicția, exercițiul

Modalități de evaluare:

Aprecieri verbale

Descrierea activității: Elevii voluntari oferă exemple de bună practică despre organizarea timpului și metodele lor de învățare eficientă. Elevii beneficiari vor citi corect și cursiv un text (la diferite discipline) la prima vedere și vor gândi independent (în funcție de ritmul propriu de învățare). Vor răspunde la întrebări, astfel dovedind înțelegerea textului dat și vor viziona filmulețe cu tehnici de învățare eficiente.

Săptămânal, elevii voluntari vor ajuta la nevoie elevii beneficiari.

Rezultate așteptate: Realizarea unui plan: „10 metode care te ajută să înveți mai ușor”

 

 

Activitatea numărul:

7

Titlul/ domeniul activității :

„Să ne cunoaștem mai bine!”

Perioada  desfășurării:

 Februarie 2022

Participanți:

18 elevi voluntari și 12 elevi  beneficiari (Ciclul gimnazial)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

3 cadre didactice ciclul gimnazial

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Coli de scris, instrumente de scris

Strategii de realizare:

Masă rotundă

Modalități de evaluare:

Aprecieri scrise/verbale

Descrierea activității:   Fiecare elev desenează pe o coală un simbol care îl reprezintă, fără a-și scrie numele. Apoi, scrie pe o foaie o problemă pe care o întâmpină la școală. Foile vor circula în sensul acelor de ceasornic. Elevii vor scrie posibile soluții în scopul rezolvării problemei. Foaia respectivă trebuie să ajungă înapoi la persoana de la care a pornit problema.

Rezultate așteptate: prezentarea posibilelor soluții de abordare a problemelor pe care le pot întâmpina elevii și care influențează situația la învățătură.

 

 

Activitatea numărul:

8

Titlul/ domeniul activității :

„La mulți ani, mămica mea!”

Perioada  desfășurării:

Martie  2022

Participanți:

10 preșcolari voluntari și  4 preșcolari  beneficiari

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

2 educatoare

Locul desfășurării:

GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi- sala de clasă / online

Resurse necesare:

Laptop, youtube, cărticele cu poezii

Strategii de realizare:

Explicația, conversația, memorizarea

Modalități de evaluare:

Observația sistematică

Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; )

            Pentru pregătirea serbării online dedicată mămicilor, copiii voluntari vor ajuta copiii beneficiari să învețe mai ușor cântecelele sau poezia care le este atribuită. Vor repeta de mai multe ori, supravegheați de educatoare.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Copiii beneficiari vor reuși mult mai ușor să învețe poezia pentru mama.

 

 

Activitatea numărul:

9

Titlul/ domeniul activității :

„Și eu pot!”

Perioada  desfășurării:

Martie 2022

Participanți:

26 elevi voluntari și 23 elevi  beneficiari  (Ciclul primar)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

Prof. pt. învățământ primar (4 cadre didactice)

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Laptop, videoproiector, boxe, diplome-cărticică/inimioară

Strategii de realizare:

Observația, conversația, exercițiul.

Modalități de evaluare:

Observarea sistematică

Descrierea activității: Vizionare de ppt cu poezii despre mama. Elevii beneficiari aleg poezia, elevii voluntari îi ajută să o memoreze. Beneficiarii susțin un concurs de recitare, iar voluntarii acordă recompense.

*poezii/cântece

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: recitări expresive/interpretare corectă

 

 

 

 

Activitatea numărul:

10

Titlul/ domeniul activității :

„Pe urmele iepurașului”

Perioada  desfășurării:

 Aprilie 2022

Participanți:

12 elevi voluntari și 4 elevi  beneficiari (Preșcolar)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

2 educatoare

Locul desfășurării:

GPN ”Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus și GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi

Resurse necesare:

Coli colorate, creioane colorate

Strategii de realizare:

Explicația, conversația, exemplul

Modalități de evaluare:

Aprecieri verbale

Descrierea activității: Activitatea debutează cu discuții despre tradițiile și obiceiurile Pascale. Copiii  fac  cunoștință cu obiectivele activității, cu materialele pe care le vor folosi în timpul lucrului precum și cu tehnica de lucru. Cu degetele pricepute, cu creativitate și imaginație vor reuși să realizeze felicitări de Paște. Copiii care nu vor reuși să finalizeze felicitările, vor fi ajutați și îndrumați de ceilalți colegi voluntari.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: expoziție cu lucrările copiilor și fotografiile făcute în timpul derulării activității.

 

Activitatea numărul:

11

Titlul/ domeniul activității :

„Fantezie și talent”

Perioada  desfășurării:

 Aprilie 2022

Participanți:

26 elevi voluntari și 23 elevi  beneficiari  (Ciclul primar)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

Prof. pt. înv.primar ( 3 cadre didactice)

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Materiale specifice artelor vizuale și abilităților practice, laptop, videoproiector, boxe

Strategii de realizare:

Explicația, exercițiul, conversația, turul galeriei

Modalități de evaluare:

Observarea sistematică, proba practică

Descrierea activității: Învățătoarea proiectează un ppt cu modele diferite, cu lucrări, cu decorațiuni diverse pe ouă și felicitări pascale. Elevii aleg modelele, materialele. Voluntarii ajută beneficiarii în realizarea felicitărilor. Se realizează turul galeriei, recompense.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: realizarea unor lucrări originale, interesante.

 

Activitatea numărul:

12

Titlul/ domeniul activității :

 „Personajul meu preferat”

Perioada  desfășurării:

 Mai 2022

Participanți:

12 elevi voluntari și 4 elevi  beneficiari (Preșcolar)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

Educatoarele claselor de preșcolari

Locul desfășurării:

GPN ”Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus și GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi

Resurse necesare:

umane: părinți, educatoarea

materiale: cărți, hârtie, culori.

Strategii de realizare:

activitate artistico-plastică

Modalități de evaluare:

Fotografii, produsele activității

Descrierea activității:  Preșcolarii vor reprezenta prin desen personajul preferat ajutați de voluntari. Stimularea creativității acestora.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Prin intermediul activităților desfășurate atât beneficiarii cât și voluntarii vor dezvolta abilității sociale, de comunicare și de relaționare.

 

 

Activitatea numărul:

13

Titlul/ domeniul activității :

„Matematica – o provocare a minții”

Perioada  desfășurării:

 Mai 2022

Participanți:

26 elevi voluntari și 23 elevi  beneficiari  (Ciclul primar)

Parteneri:

 

Responsabili de activitate:

Prof. pt. înv. primar ( 3 cadre didactice)

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă

Resurse necesare:

Laptop, videoproiector, fișe de lucru, recompense

Strategii de realizare:

Conversația, explicația, exercițiul, jocul

Modalități de evaluare:

Observarea sistematică

Descrierea activității: Elevii vizionează 2 ppt-uri interactive, cu calcule și cu probleme în versuri, cu jocuri matematice. Elevii voluntari pun întrebări încrucișate beneficiarilor. Se creează un clasament, cu recompense, pe baza răspunsurilor corecte.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Cât mai mute răspunsuri corecte, din partea elevilor beneficiari.

 

 

Activitatea numărul:

14

Titlul/ domeniul activității :

„La mulți ani, copile drag!”

Perioada  desfășurării:

 Iunie 2021

Participanți:

66 elevi voluntari și 43 elevi  beneficiari (Preșcolar, Primar, Gimnazial)

Parteneri:

Părinții 

Responsabili de activitate:

Toate cadrele didactice voluntare

Locul desfășurării:

GPN ”Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus și GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi,   Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus

Resurse necesare:

Cărți pentru donare, coli colorate, creioane, carioci, materiale reciclabile

Strategii de realizare:

Explicația, conversația

Modalități de evaluare:

Observarea sistematică

Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; ) Fiind în preajma Zilei de 1 iunie, copiii voluntari vor dona câte o carte pentru beneficiari. Se vor realiza felicitări cu mesaje pentru voluntari.

Rezultate așteptate: Donare de carte, felicitări de mulțumire

 

 

Activitatea numărul:

15

Titlul/ domeniul activității :

Bilanț/ Evaluarea proiectului

Perioada  desfășurării:

 Iulie – august 2022

Participanți:

66 elevi voluntari și 43 elevi  beneficiari (Preșcolar, Primar, Gimnazial)

Parteneri:

Cadrele didactice voluntare

Responsabili de activitate:

Coordonatorul proiectului

Locul desfășurării:

Platforma meet

Resurse necesare:

laptop

Strategii de realizare:

Masă rotundă

Modalități de evaluare:

Chestionare de satisfacție

Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete)

1.     Descrie ceea ce ai simțit pe parcursul desfășurării proiectului;

2.     Definește voluntariatul;

3.     Spune printr-un cuvânt sentimentul pe care l-ai avut pe parcursul desfășurării activităților

Rezultate așteptate:

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:

 

ACTIVITATEA

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

NOI.

2021

DEC.

2021

IAN.

2022

FEB.

2022

MAR.

2022

APR.

2022

MAI

2022

IUN.

2022

IUL- AUG 2022

1. Pregătirea activităților/selectarea grupelor de voluntari; identificarea beneficiarilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „În minunata lume a basmelor”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura – o „cool-tură”(Invitație la lectură)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.„Matematica – o provocare a minții”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cartea mea preferată”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „Te ajut să înveți mai ușor”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Să ne cunoaștem mai bine!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.„La mulți ani, mămica mea!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„E ziua ta, mămico !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. „Pe urmele iepurașului”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fantezie și talent”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. „Personajul meu preferat”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.„Matematica – o provocare a minții”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. „La mulți ani, copile drag!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bilanț/ Evaluarea proiectului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Coordonator local SNAC,                                                                                                 Director,

Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU                                                                   Prof. Daniela-Maria ANASTASE

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support