Școala Gimnazială ,,ION MAREŞ“ Vulcana-Băi

Str. A.I. CUZA nr. 85, VULCANA-BĂI, DÂMBOVIŢA

CIF  29144101

Tel. 0371388663

e-mail: vulcanabai@scolidb.ro

http://scoalavulcanabai.ro

Nr. 1634 din 20.10.2022

„Fii tu însuţi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”

Mahatma Gandhi

PROIECT DE VOLUNTARIAT

IMPLEMENTAT ÎN CADRUL STRATEGIEI NAȚIONALE DE ACȚIUNE COMUNITARĂ

 

 LOCAŢIA: Vulcana-Băi, județul Dâmbovița

 

ECHIPA DE PROIECT:

Cadru didactic coordonator

Prof. Rodica DOBRESCU

 

MEMBRI:

Prof. Elena NECULĂESCU

Prof. Alina-Vasilica PETRESCU

Prof. Sara VODĂ

Prof. Daniela-Maria ANASTASE

Prof. Valeria-Ștefania NEMUȚ

Prof. Silvia CRUCERU

Prof. Maria-Manuela GHEORGHE

Prof. Nadia-Alina DUMITRESCU

Prof. Raluca-Elena CÎRNARU

Prof. Denis-Rebeca PREDA

Prof. Sorina-Vanessa PÎRVU

Prof. Gabriela IONESCU

 Elevi voluntari: 85

 Beneficiari: 48

DESCRIEREA PROIECTULUI

 1. TITLUL PROIECTULUI: „Dăruiește din ceea ce știi”, în cadrul Campaniei „Pentru că ne pasă!”

 2. SCOP: Încurajarea implicării voluntarilor în acțiuni de ajutorare a colegilor lor, care întâmpină dificultăți de învățare, precum și în acțiuni de dezvoltare personală.

3.OBIECTIVE:

– implicarea elevilor în activități de voluntariat, cu scopul conștientizării beneficiului acestora pentru colegii care întâmpină dificultăți de învățare;

– identificarea problemelor întâmpinate în învățare de către elevii beneficiari și găsirea unor soluții pentru remedierea acestora;

– cultivarea spiritului de ajutorare celui aflat în dificultate;

– creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii.

4. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: noiembrie 2022 – august 2023

5. GRUP ŢINTĂ/ BENEFICIARI: 8 elevi (nivel PREȘCOLAR), 20 elevi (nivel PRIMAR) și 15 elevi (nivel GIMNAZIAL), elevi cu rezultate slabe la învățătură, elevi cu CES, o parte dintre ei provenind și din medii defavorizate.

6. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Activitatea numărul: 1
Titlul/ domeniul activității : Pregătirea activităților / selectarea grupelor de voluntari/ identificarea beneficiarilor
Perioada  desfășurării: Octombrie 2022
Participanți: 12 profesori voluntari, 85 elevi voluntari, 48 elevi beneficiari
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. Rodica DOBRESCU
Locul desfășurării: În fiecare școală și grădiniță
Resurse necesare: Computer, internet, prezentări power-point
Strategii de realizare:
Modalități de evaluare: interviu
Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; )

Prezentarea activităților din anul școlar 2021-2022, selectarea elevilor voluntari și formarea echipelor de lucru. Activitate de intercunoaștere pe baza interacțiunilor organizate cu elevii.

Rezultate așteptate: organizarea grupelor de elevi voluntari și beneficiari și a activităților care vor fi desfășurate.

Activitatea numărul: 2
Titlul/ domeniul activității : Pregătirea activităților / selectarea grupelor de voluntari/ identificarea beneficiarilor
Perioada  desfășurării: Noiembrie 2022
Participanți: 12 profesori voluntari, 85 elevi voluntari, 48 elevi beneficiari
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. Rodica DOBRESCU
Locul desfășurării: În fiecare școală și grădiniță
Resurse necesare: Computer, internet, prezentări power-point
Strategii de realizare:
Modalități de evaluare: interviu
Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; )

Prezentarea activităților din anul școlar 2021-2022, selectarea elevilor voluntari și formarea echipelor de lucru. Activitate de intercunoaștere pe baza interacțiunilor organizate cu elevii.

Rezultate așteptate: organizarea grupelor de elevi voluntari și beneficiari și a activităților care vor fi desfășurate.

Activitatea numărul: 2
Titlul/ domeniul activității : Roadele toamnei – expoziție cu vânzare
Perioada  desfășurării: Noiembrie 2022
Participanți: 85 elevi voluntari, 48 elevi beneficiari
Parteneri: Părinții elevilor
Responsabili de activitate: Prof. voluntari
Locul desfășurării: În fiecare școală și grădiniță
Resurse necesare: Postere pentru promovare, afișe, donații din cămara părinților
Strategii de realizare: Conversația, exercițiul, explicația
Modalități de evaluare: Interviu, aprecieri verbale
Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; )

Fiecare cadru didactic voluntar coordonează propria echipă de voluntari și beneficiari pentru realizarea standului și a campaniei de promovare a activității. Produsele destinate vânzării sunt donate de către părinți din propria cămară sau gospodărie.

Rezultate așteptate: promovarea, prin intermediul voluntarilor și beneficiarilor, a activității desfășurate și implicarea activă a tuturor.

Activitatea numărul: 3
Titlul/ domeniul activității : „În minunata lume a basmelor”
Perioada  desfășurării:  Decembrie 2022
Participanți: 40 elevi voluntari și 25 elevi beneficiari (Ciclul primar)
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. pt. înv. primar ( 5 cadre didactice)
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Youtube, foarfecă, coli colorate, lipici,
Strategii de realizare: Conversația, dramatizarea, predicția, exercițiul
Modalități de evaluare: Observare sistematică, aprecieri verbale
Descrierea activității: elevii vor desfășura activități ce vor viza dezvoltarea nivelului de literație. Astfel, vor citi un text la prima vedere, respectând intonația şi punctuația (elevilor de Clasa Pregătitoare li se va citi textul de către învățătoare); vor realiza predicții pornind de la informațiile aflate anterior; vor rezolva exercițiile solicitate, demonstrând înțelegerea conținutului textului; vor răspunde la întrebări, dovedind înțelegerea conținutului textului dat, vor dramatiza o scenă preferată din text; vor reprezenta prin desen fragmentul preferat.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Citirea coerentă, conștientă și expresivă, realizarea unor lucrări artistico-plastice, sentimentul de satisfacție a unei reușite personale atât a voluntarului, cât și a beneficiarului

Activitatea numărul: 3
Titlul/ domeniul activității : „Lumea ta se schimbă. Ești și tu voluntar?” Ziua Internațională a Voluntariatului
Perioada  desfășurării: 5 Decembrie 2022
Participanți: 28 elevi voluntari și 15 elevi  beneficiari (Ciclul gimnazial)
Parteneri:
Responsabili de activitate: 4 cadre didactice ciclul gimnazial
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Cărți, materiale de citit, texte literare
Strategii de realizare: Conversația, predicția
Modalități de evaluare: Aprecieri verbale
Descrierea activității: Elevii voluntari vor citi cu voce tare textul la prima vedere, iar beneficiarii vor dovedi înțelegerea textului citit. Vor răspunde la întrebări care vizează înțelegerea textului.

Săptămânal, elevii voluntari vor ajuta la nevoie elevii beneficiari.

  Rezultate așteptate: Conștientizarea importanței cititului, îmbunătățirea abilităților de comunicare, stimularea imaginației, interesul față de lectură.

Activitatea numărul: 4
Titlul/ domeniul activității : „Matematica – o provocare a minții”
Perioada  desfășurării: Ianuarie 2023
Participanți: 28 elevi voluntari și 15 elevi  beneficiari (Ciclul gimnazial)
Parteneri:
Responsabili de activitate: 4 cadre didactice ciclul gimnazial
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Fișe de lucru, creioane, piese geometrice
Strategii de realizare: Explicația, demonstrația, conversația, problematizarea
Modalități de evaluare: Aprecieri verbale
Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete) Elevii voluntari îi învață pe beneficiari metode de rezolvare a exercițiilor și problemelor, prin aplicații diverse, pe înțelesul acestora.

Săptămânal, elevii voluntari vor ajuta la nevoie elevii beneficiari.

Rezultate așteptate: înțelegerea rezolvării problemei propuse, pregătirea sistematică (remedială),  sentimentul de satisfacție a unei reușite personale atât a voluntarului, cât și a beneficiarului.

Activitatea numărul: 4
Titlul/ domeniul activității : „Cartea mea preferată”
Perioada  desfășurării: Ianuarie 2023
Participanți: 17 preșcolari voluntari și  8 preșcolari  beneficiari
Parteneri:
Responsabili de activitate: 3 educatoare
Locul desfășurării: GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi și GPN „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus – sala de grupă
Resurse necesare: Plastilină, bloc de desen, acuarele, pensule, cărți, imagini, etc
Strategii de realizare: Desene, acte de donație
Modalități de evaluare: Galerie foto, lucrări practice
Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete; )

Educatoarea prezintă copiilor mai multe cărți, copiii își aleg cartea preferată din „GRĂDIBIBLIOTECĂ”, educatoarea citește povestea. După lectura educatoarei urmează o activitate practică (pictură, modelaj, colaj), în funcție de tema poveștii aleasă de copii. La o altă activitate (ca activitate remedială), voluntarii vor realiza „Cartea preferată” împreună cu beneficiarii.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: produsele activității, copii mulțumiți de activitatea desfășurată.

Activitatea numărul: 5
Titlul/ domeniul activității : „Contează pe mine”
Perioada  desfășurării:  Februarie 2023
Participanți: 28 elevi voluntari și 15 elevi  beneficiari (Ciclul gimnazial)
Parteneri:
Responsabili de activitate: 4 cadre didactice ciclul gimnazial
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Texte la prima vedere, probleme, fișe de lucru individualizate
Strategii de realizare: Observare sistematică, predicția, exercițiul
Modalități de evaluare: Aprecieri verbale
Descrierea activității: Elevii voluntari oferă exemple de bună practică despre organizarea timpului și metodele lor de învățare eficientă. Elevii beneficiari vor citi corect și cursiv un text (la diferite discipline) la prima vedere și vor gândi independent (în funcție de ritmul propriu de învățare). Vor răspunde la întrebări, astfel dovedind înțelegerea textului dat și vor viziona filmulețe cu tehnici de învățare eficiente.

Săptămânal, elevii voluntari vor ajuta la nevoie elevii beneficiari.

Rezultate așteptate: Realizarea unui plan: „10 metode care te ajută să înveți mai ușor”

Activitatea numărul: 5
Titlul/ domeniul activității : „Să ne cunoaștem mai bine!”
Perioada  desfășurării:  Februarie 2023
Participanți: 28 elevi voluntari și 15 elevi  beneficiari (Ciclul gimnazial)
Parteneri:
Responsabili de activitate: 4 cadre didactice ciclul gimnazial
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Coli de scris, instrumente de scris
Strategii de realizare: Masă rotundă
Modalități de evaluare: Aprecieri scrise/verbale
Descrierea activității:   Fiecare elev desenează pe o coală un simbol care îl reprezintă, fără a-și scrie numele. Apoi, scrie pe o foaie o problemă pe care o întâmpină la școală. Foile vor circula în sensul acelor de ceasornic. Elevii vor scrie posibile soluții în scopul rezolvării problemei. Foaia respectivă trebuie să ajungă înapoi la persoana de la care a pornit problema.

Rezultate așteptate: prezentarea posibilelor soluții de abordare a problemelor pe care le pot întâmpina elevii și care influențează situația la învățătură.

Activitatea numărul: 6
Titlul/ domeniul activității : „La mulți ani, mămica mea!”
Perioada  desfășurării: Martie  2023
Participanți: 17 preșcolari voluntari și  8 preșcolari beneficiari
Parteneri:
Responsabili de activitate: 3 educatoare
Locul desfășurării: GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi și GPN „Paradisul copiilor” Vulcana de Sus – sala de grupă
Resurse necesare: Laptop, youtube, cărticele cu poezii
Strategii de realizare: Explicația, conversația, memorizarea
Modalități de evaluare: Observația sistematică
Descrierea activității: Pentru pregătirea serbării dedicată mămicilor, copiii voluntari vor ajuta copiii beneficiari să învețe mai ușor cântecelele sau poezia care le este atribuită. Vor repeta de mai multe ori, supravegheați de educatoare.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Copiii beneficiari vor reuși mult mai ușor să învețe poezia pentru mama.

Activitatea numărul: 6
Titlul/ domeniul activității : „Și eu pot!”
Perioada  desfășurării: Martie 2023
Participanți: 31 elevi voluntari și 20 elevi beneficiari (Ciclul primar)
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. pt. învățământ primar (4 cadre didactice)
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Laptop, videoproiector, boxe, diplome-cărticică/inimioară
Strategii de realizare: Observația, conversația, exercițiul.
Modalități de evaluare: Observarea sistematică
Descrierea activității: Vizionare de ppt cu poezii despre mama. Elevii beneficiari aleg poezia, elevii voluntari îi ajută să o memoreze. Beneficiarii susțin un concurs de recitare, iar voluntarii acordă recompense.

*poezii/cântece

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: recitări expresive/interpretare corectă

Activitatea numărul: 7
Titlul/ domeniul activității : „Pe urmele iepurașului”
Perioada  desfășurării:  Aprilie 2023
Participanți: 17 preșcolari voluntari și  8 preșcolari  beneficiari
Parteneri:
Responsabili de activitate: 3 educatoare
Locul desfășurării: GPN „Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus și GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi/sala de grupă
Resurse necesare: Coli colorate, creioane colorate
Strategii de realizare: Explicația, conversația, exemplul
Modalități de evaluare: Aprecieri verbale
Descrierea activității: Activitatea debutează cu discuții despre tradițiile și obiceiurile Pascale. Copiii  fac  cunoștință cu obiectivele activității, cu materialele pe care le vor folosi în timpul lucrului precum și cu tehnica de lucru. Cu degetele pricepute, cu creativitate și imaginație vor reuși să realizeze felicitări de Paște. Copiii care nu vor reuși să finalizeze felicitările, vor fi ajutați și îndrumați de ceilalți colegi voluntari.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: expoziție cu lucrările copiilor și fotografiile făcute în timpul derulării activității.

Activitatea numărul: 7
Titlul/ domeniul activității : „Fantezie și talent”
Perioada  desfășurării:  Aprilie 2023
Participanți: 40 elevi voluntari și 25 elevi beneficiari (Ciclul primar)
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. pt. înv.primar ( 5 cadre didactice)
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Materiale specifice artelor vizuale și abilităților practice, laptop, videoproiector, boxe
Strategii de realizare: Explicația, exercițiul, conversația, turul galeriei
Modalități de evaluare: Observarea sistematică, proba practică
Descrierea activității: Învățătoarea proiectează un ppt cu modele diferite, cu lucrări, cu decorațiuni diverse pe ouă și felicitări pascale. Elevii aleg modelele, materialele. Voluntarii ajută beneficiarii în realizarea felicitărilor. Se realizează turul galeriei, recompense.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: realizarea unor lucrări originale, interesante.

Activitatea numărul: 8
Titlul/ domeniul activității :  „Personajul meu preferat”
Perioada  desfășurării:  Mai 2023
Participanți: 17 preșcolari voluntari și  8 preșcolari  beneficiari
Parteneri:
Responsabili de activitate: 3 educatoare
Locul desfășurării: GPN „Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus și GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi/sala de grupă
Resurse necesare: umane: părinți, educatoarea

materiale: cărți, hârtie, culori.

Strategii de realizare: activitate artistico-plastică
Modalități de evaluare: Fotografii, produsele activității
Descrierea activității:  Preșcolarii vor reprezenta prin desen personajul preferat ajutați de voluntari. Stimularea creativității acestora.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Prin intermediul activităților desfășurate atât beneficiarii cât și voluntarii vor dezvolta abilității sociale, de comunicare și de relaționare.

Activitatea numărul: 8
Titlul/ domeniul activității : „Matematica – o provocare a minții”
Perioada  desfășurării:  Mai 2023
Participanți: 40 elevi voluntari și 25 elevi beneficiari (Ciclul primar)
Parteneri:
Responsabili de activitate: Prof. pt. înv. primar ( 5 cadre didactice)
Locul desfășurării: Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus/ sala de clasă
Resurse necesare: Laptop, videoproiector, fișe de lucru, recompense
Strategii de realizare: Conversația, explicația, exercițiul, jocul
Modalități de evaluare: Observarea sistematică
Descrierea activității: Elevii vizionează 2 ppt-uri interactive, cu calcule și cu probleme în versuri, cu jocuri matematice. Elevii voluntari pun întrebări încrucișate beneficiarilor. Se creează un clasament, cu recompense, pe baza răspunsurilor corecte.

Săptămânal, se desfășoară și alte activități remediale.

Rezultate așteptate: Cât mai mute răspunsuri corecte, din partea elevilor beneficiari.

Activitatea numărul: 9
Titlul/ domeniul activității : „La mulți ani, copile drag!”
Perioada  desfășurării:  Iunie 2023
Participanți: 85 elevi voluntari și 48 elevi  beneficiari (Preșcolar, Primar, Gimnazial)
Parteneri: Părinții
Responsabili de activitate: Toate cadrele didactice voluntare
Locul desfășurării: GPN „Paradisul copiilor”, Vulcana de Sus și GPN „Albă ca Zăpada” Vulcana-Băi,   Școala Gimnazială „Ion Mareș” Vulcana-Băi și Școala Gimnazială „Vlad Țepeș” Vulcana de Sus
Resurse necesare: Cărți pentru donare, coli colorate, creioane, carioci, materiale reciclabile
Strategii de realizare: Explicația, conversația
Modalități de evaluare: Observarea sistematică
Descrierea activității: Fiind în preajma Zilei de 1 iunie, copiii voluntari vor dona câte o carte pentru beneficiari. Se vor realiza felicitări cu mesaje pentru voluntari.

Rezultate așteptate: Donare de carte, felicitări de mulțumire

Activitatea numărul: 10
Titlul/ domeniul activității : Bilanț/ Evaluarea proiectului
Perioada  desfășurării:  Iulie – august 2023
Participanți: 76 elevi voluntari și 43 elevi  beneficiari (Preșcolar, Primar, Gimnazial)
Parteneri: Cadrele didactice voluntare
Responsabili de activitate: Coordonatorul proiectului
Locul desfășurării: În școală
Resurse necesare: laptop
Strategii de realizare: Masă rotundă
Modalități de evaluare: Chestionare de satisfacție
Descrierea activității: (Acțiuni / activități concrete)

1.     Descrie ceea ce ai simțit pe parcursul desfășurării proiectului;

2.     Definește voluntariatul;

3.     Spune printr-un cuvânt sentimentul pe care l-ai avut pe parcursul desfășurării activităților

Rezultate așteptate: satisfacția beneficiarilor și a voluntarilor

  1. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:
 ACTIVITATEA PERIOADA DE DESFĂŞURARE
OCT 2022 NOI

2022

DEC

2022

IAN

2023

FEB

2023

MAR.

2023

APR

2023

MAI

2023

IUN

2023

IUL- AUG 2023
1. Pregătirea activităților / selectarea grupelor de voluntari/ identificarea beneficiarilor
2. Pregătirea activităților / selectarea grupelor de voluntari/ identificarea beneficiarilor
   Roadele toamnei – expoziție cu vânzare
3. „În minunata lume a basmelor”
   „Lumea ta se schimbă. Ești și tu voluntar?” Ziua Internațională a Voluntariatului
4.„Matematica – o provocare a minții”
   „Cartea mea preferată”
5. „Contează pe mine”
   „Să ne cunoaștem mai bine!”
6. „La mulți ani, mămica mea!”
    „Și eu pot!”
7. „Pe urmele iepurașului”
    „Fantezie și talent”
8. „Personajul meu preferat”
.„Matematica – o provocare a minții”
9. „La mulți ani, copile drag!”
10. Bilanț/ Evaluarea proiectului

 

  1. EVALUAREA PROIECTULUI

Evaluarea internă a proiectului: Prin intermediul proiectului a fost stimulat comportamentul participativ al profesorilor și al elevilor voluntari, s-a dezvoltat capacitatea acestora de a face față unor situații, de a se angaja în acțiune, de a interacționa la nivelul grupurilor, de a colabora și a ajuta. Aceștia au avut prilejul de a-și valorifica propriile cunoștințe, de a le exersa alături de colegii lor. Prin acțiunile întreprinse și-au manifestat dorința de comunicare, imaginația, creativitatea artistică, disponibilitățile în plan afectiv și aptitudinal, spiritul de întrajutorare.

În derularea proiectului s-au implicat și părinții și alți factori responsabili cu educația copiilor contribuind astfel la armonizarea educației de tip formal, nonformal și informal.

Evaluarea externă a proiectului: Elevii au înregistrat rezultate mai bune în raport cu momentul inițial, prin depășirea rămânerii în urmă la învățătură și creșterea motivației față de aceasta.

De asemenea, 4 elevi au obținut rezultate la concursuri organizate în cadrul SNAC: Concursul național de desene „Dincolo de cuvintele rostite” – 2 elevi din rândul beneficiarilor au obținut mențiune; Concursul național „Scrisoare pentru prietenul meu” – 2 elevi din rândul voluntarilor au obținut premiul I și mențiune.

 

SUSTENABILITATE

obiectivele proiectului au trezit interesul cadrelor didactice care au dorit să se implice în activitățile organizate, fiecare dorind să se implice și în viitor în astfel de activități;

– elevii au fost activi și au dorit să se implice în toate activitățile propuse, dar și în afara acestora ceea ce demonstrează faptul că s-au implicat din propria voință;

– colaborarea cu familia și cu comunitatea locală (administrație, biserici) asigură sustenabilitatea proiectului și pe viitor;

– se va mobiliza un număr mai mare de cadre didactice voluntare SNAC care să participe, să organizeze, să deruleze activități asemănătoare și conforme cu obiectivele proiectului;

LA MOMENTUL BILANŢULUI …

 

  1. REZULTATE OBȚINUTE:

 

CE AM REALIZAT? CE AM OBŢINUT?
•   Un proiect Am obținut dezvoltarea sentimentului de reușită personală atât a beneficiarului, cât și a voluntarului, sprijinul reciproc, stimularea imaginației, îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea abilităților de comunicare, dezvoltarea sentimentelor de empatie pentru ceilalți.
•   Am promovat voluntariatul Am obținut sensibilizarea, responsabilizarea și implicarea copiilor voluntari, ajutându-i să capete un set de valori și o conduită corespunzătoare față de colegii beneficiari.
•   85 elevi voluntari cu beneficii în plan personal Am obținut elevi responsabili, emaptici, altruiști, implicați, activi care au înțeles că a dărui din ceea ce știu este un adevărat act de bunăvoință și de înțelegere față de cei din jur.
•   Schimbări pozitive la nivelul beneficiarilor, atât în  plan cognitiv, cât și atitudinal, comportamental  și motivațional Elevii beneficiari s-au dezvoltat din punct de vedere cognitiv, însușindu-și atât cunoștințe noi, cât și atitudini, deprinderi specifice vârstei menite să crească motivația față de învățătură, dar și din punct de vedere emoțional (au devenit mai comunicativi, mai sociabili).

2 elevi au obținut rezultate la concursuri naționale.

•   Profesori voluntari Profesorii voluntari s-au implicat activ și conștient și au realizat obiectivele propuse în cadrul proiectului, obținând la finalul acestuia elevi pentru care voluntariatul a devenit un comportament activ și beneficiari care au reușit să-și îmbunătățească performanțele școlare.
•   S-a dezvoltat capacitatea  instituțională a școlilor în vederea asigurării calității serviciilor educaționale oferite copiilor În cadrul instituției se constată dezvoltarea capacității acesteia de a asigura servicii educaționale de calitate elevilor prin crearea de contexte în acest sens (implicarea elevilor în proiecte internaționale, concursuri naționale/județene/interjudețene, Ziua Eroilor, Ziua Comunei, etc.)
•   Activități specifice Campaniei umanitare SNAC Au fost desfășurate și activități umanitare, și ca beneficiari și ca voluntari.
•   Secțiune dedicată pe site-ul școlii de promovare a proiectului Există secțiune dedicată SNAC pe site ul școlii – http://scoalavulcanabai.ro/wp/

 

CE NU AM PLANIFICAT?

Nu am planificat amploarea unor activități sau impactul pe care îl pot avea unele activități.

  1. DATE STATISTICE
Numele unității școlare Numele coordonatorului Numărul de elevi din unitatea școlară Numărul elevilor din unitatea școlară implicaţi în actiunea comunitară Nr. de beneficiari cu care au lucrat elevii voluntari
Școala Gimnazială „Ion MAREȘ” Vulcana-Băi Rodica DOBRESCU 210 85 48

Director,                                                                         Coordonator local,

            prof. Daniela-Maria ANASTASE                                                Rodica DOBRESCU

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support