COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

  1. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘCOLARĂ ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

 

Violența este una din problemele secolului în care trăim, dar nu reprezintă una dintre problemele grave ale școlii noastre. Rapoartele care vizează monitorizarea fenomenului, întocmite lunar și transmise spre CJRAE Dâmbovița, dovedesc faptul că școala noastră nu înregistrează cazuri grave de violența fizică.

Anul acesta s-a înregistrat un număr redus de sancțiuni aplicate pentru manifestări violente (verbale) sau fizice ușoare. În fiecare lună s-au trimis spre ISJ – CJRAE machete-raport cu privire la acțiunile de violență care s-au desfășurat la școală: injurii, loviri, jigniri, violențe fizice ușoare. Comportamentele elevilor în cauză au fost făcute cunoscute diriginților şi familiilor acestora (avertismente sau mustrare verbală şi scrisă).

Astfel, în niciuna dintre școli n-au fost înregistrate cazuri grave de violență, datorită implicării conducerii și cadrelor didactice, care au antrenat elevii problemă în activități educative diverse. S-ar impune, însă, întocmirea unui program educativ complex care să-i includă și pe părinții elevilor: seminării, dezbateri, jocuri de rol, consiliere psihologică.

 

 

Tipuri de activități realizate pentru prevenirea  şi reducerea fenomenului violenței școlare:

 

Nr.

crt

Acțiuni pentru prevenirea fenomenului  violenței școlare

 

Participanți – parteneri
1 Raportări săptămânale  în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în zona grădiniței / şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, moduri de operare, autori. Responsabilul comisiei

Membrii comisiei

Diriginţi

Învăţători

2 Implementarea procedurilor de prevenire a fenomenului școlar de către comisia de disciplină, în echipa cu profesorii și elevii de serviciu, în conformitate cu drepturile si sancțiunile stabilite prin ROFUIP

( De câte ori s-au raportat cazuri de violență, feed-back imediat)

Politia de proximitate, Poliția locală

Responsabilul comisiei

Membrii comisiei

Diriginţi, învăţători

3. Instruirea diriginţilor, învăţătorilor și educatorilor astfel încât să poată desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii / copiii (în cadrul Consiliului profesoral și în pauzele dintre ore, prin rotație).

Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul identificării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare;

Analiza unor cazuri concrete cu victime şi/sau autori din rândul elevilor (De câte ori a fost nevoie).

Membrii comisiei

Reprezentanţi ai Poliției locale

– Comisia de prevenire şi reducere a violenţei în mediul şcolar, diriginţi, învăţători

4 Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, în vederea discutării modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a implicării lor în fapte antisociale Membrii comisiei

Diriginţi

Învăţători

5 Întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul  violenţei în general, a violenţei în şcoală, în particular.

Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie abordate problemele cu care se confruntă elevii din şcoală

(Activitățile prevăzute în graficul de activități al Comisiei au fost realizate integral) (vezi fișele de activități anexate la dosar și CD-ul cu fotografii)

– Comisia de prevenire şi reducere a violenţei în mediul şcolar

– Director, coordonator de programe educative

Părinți, elevi

Diriginţi, învăţători

6 Participarea elevilor şcolii la activităţi extraşcolare artistice, sportive, civice (în beneficiul comunităţii)

 

Coord. de proiecte şi programe educative,

învăţători, diriginţi,

Profesor Coordonator al Consiliului elevilor

 

            În anul școlar 2020-2021, au fost susținute activități antiviolență și de promovare a interculturalității, conform graficului afișat, cu participarea reprezentantului Poliției Române,  dl. Marius NEGOESCU.

Aceștia au oferit, alături de fiecare cadru didactic, feed-back elevilor în ceea ce privește interacțiunea între copii sau comportamentul după reguli clar definite. Sugestiile lor au ameliorat comportamentele multor elevi și au dezamorsat conflicte. Activitățile desfășurate au fost consemnate în fișe de activitate și contrasemnate de adulții participanți.

 

Activitățile propuse semestrial au fost realizate conform graficului.

 

Nr.

Crt.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

RESPONSABIL

 

GRUPA

 

DATA

1  ,,Protejați bunurilee grădiniței! ”

 

Educatoarele din Grădinița VB Două grupe Nov.2020
2 ,,Eu și prietenii mei- reguli de comportament civilizat” Educatoarele din Grădinița VS Două grupe Ian.2021

 

 

Nr.

Crt.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

RESPONSABIL

 

GRUPA

 

DATA

1 ,,Fuga jucăriilor- combaterea tentativei de furt” Educatoarele din Grădinița VS Două grupe Aprilie 2021
2 ,,Însușirea bunului găsit” Educatoarele din Grădinița VB Două grupe Mai 2021

 

 

NR.

CRT.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

ÎNVĂŢĂTOR

 

CLASA

 

DATA

1. ,,Bullying-ul”

 

Silvia CRUCERU CP VB Nov.2020
2. ,,Războiul dintre Tom și Jerry” Maria-Manuela GHEORGHE I VS

 

Nov.2020
3. ,,Puterea pumnului sau puterea minții?” Nadia DUMITRESCU a II-a

VB

Dec.2020
4. ,,Pumnul nu te face mare” Rodica DOBRESCU a III-a VS Ia.2020
5.  “Mai mult câștigi prin iertare decât prin

violență.” – La Fontaine

 

Valeria-Ștefania NEMUȚ a IV-a Ian.2021

 

NR.

CRT.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

ÎNVĂŢĂTOR

 

CLASA

 

DATA

1. ,,Puterea pumnului sau puterea minții” Silvia CRUCERU CP VB Feb.2021
2.  ,,Părinții- primele modele comportamentale” Maria-Manuela GHEORGHE I VS Mart.2021
3. Nadia DUMITRESCU a II-a VB

 

Apr.2021
4. ,,Cuvintele rănesc” Rodica DOBRESCU a III-a VS Mai.2021
5. ,,Cyberbullying- ce este și cum îi punem capăt?”

 

Valeria-Ștefania NEMUȚ a IV-a VB Iun. 2021

 

NR.

CRT.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

DIRIGINTE

 

CLASA

 

DATA

1. „Toleranța- apanajul umanității.” Rebeca

PREDA

a VIII-a

VB

Oct.2020
2. ,,Dumnezeu aduce iubire, iar violenta este vrăjmașul iubirii”- material video Gabriela

IONESCU

a VII-a

VS

Nov..2020
3. ,,Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți spun cine ești” Raluca

CÎRNARU

a VII-a

VB

Dec.2020
4. ,, Violenţa în familie”

 

Sorina

PÎRVU

a V-a

VS

Ian..2020
5. ,,Cuvinte care dor” George DINCĂ a VI-a

VB

Ian. 2020

 

NR.

CRT.

 

TEMA ACTIVITĂŢII

 

DIRIGINTE

 

CLASA

 

DATA

1. Activități outdoor – diseminare Erasmus+ interculturalitate Sorina

PÎRVU

a V-a

VS

Feb.2021
2. ,,Rolul negativ al violenţei în familie asupra elevilor ” Rebeca

PREDA

a VIII-a

VB

Mart.2021
3. ,,Violenţa în imagini”

 

Gabriela

IONESCU

a VII-a

VS

Apr.2021
4. ,,Modalități de aplanare a conflictelor” George DINCĂ a VI-a

VB

Mai 2021
5. ,,Influența anturajului” Raluca

CÎRNARU

a VII-a

VB

Iunie 2021

 

Obiectivele propuse au fost următoarele:

  1. Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele adiacente acesteia.
  2. Analiza periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor.
  3. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială.
  4. Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii.
  5. Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
  6. Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de învăţământ.

Aceste obiective au fost îndeplinite, cu unele observații: obiectivul 5 și 6 a putut fi realizat doar în direcția elevilor cu părinți implicați și dornici să-și supravegheze atent copiii; diriginții au colaborat permanent cu părinții, telefonic sau online, făcând front comun, în rezolvarea unor situații delicate.

Activitățile desfășurate au respectat graficul întocmit și au avut un impact constructiv asupra elevilor, aceștia implicându-se activ. Elevii au înțeles importanța acestor activități care oferă informații, oportunități, soluții, strategii în direcția prevenirii și rezolvării situațiilor conflictuale la școală, dar și în afara școlii. Toate activitățile au avut ca suport resurse moderne, digitale: video proiecții, prezentări PowerPoint, jocuri online, povești interactive, jucării.

La grădiniță și la ciclul primar, activitățile propuse au vizat criteriile și particularitățile de vârstă, copiii regăsindu-se în temele accesibile și atractive ce le-au captat atenția și interesul. Elevii au fost prezentați prin prisma activităților desfășurate, niște modele pe care cei mici le au, de aceea impactul tuturor activităților a fost destul de mare. (,,Protejați bunurile grădiniței! ”/,,Eu și prietenii mei- reguli de comportament civilizat”/,,Fuga jucăriilor- combaterea tentativei de furt”/,,Însușirea bunului găsit”/,,Războiul dintre Tom și Jerry”/ ,,Mai mult câștigi prin iertare decât prin violență.”/,,Puterea pumnului sau puterea minții?”/ ,,Părinții- primele modele comportamentale”/,,Cuvintele rănesc”/,,Cyberbullying- ce este și cum îi punem capăt?”/„Toleranța- apanajul umanității.”/,,Dumnezeu aduce iubire, iar violenta este vrăjmașul iubirii”/

,,Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți spun cine ești”/,,Cuvinte care dor”/,,Violența în familie”/,,Modalități de aplanare a conflictelor”/,,Influența anturajului” – toate aceste titluri au un cunoscut slogan: ,,STOP, VIOLENȚEI!”

Activitatea  ,,Fii bun!”, coordonată de prof. Nadia-Alina DUMITRESCU, la clasa a II-a, a avut ca obiective recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date. Elevii au prezentat un material ppt și au discutat pe baza acestui material; elevii au confecționat din hârtie colorată roșie o inimioară, au îndoit, pe rând, câte o parte din hârtie la rostirea unei expresii jignitoare, iar apoi la auzul fiecărei expresii pozitive, au desfăcut pliurile. Pe baza acestui exercițiu și-au dat seama de consecințele negative ale bullying-ului și efectele sale dezastruoase, atât din punct de vedere emoțional, cât și educațional. Copiii au dedus că inima oamenilor este ca acea coală de hârtie, impresia lăsată este greu de șters precum „ridurile” de pe hârtie, chiar dacă vom încerca să corectăm greșeala, „semnele” vor rămâne. Rezultatele așteptate au fost conștientizarea elevilor asupra fenomenului violenței de natură verbală și  modificarea, în timp, prin discuții și repetare, a comportamentului elevilor violenți către un comportament de dorit în școală și în afara ei. O altă activitate, cu titlul ,,Uneori, vorbele rănesc”, coordonată de prof. Nadia-Alina DUMITRESCU, la clasa a II-a, a urmărit  recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date; s-a citit elevilor textul supus dezbaterii și au fost invitați să-și exprime părerea despre comportamentul copilului din textul audiat. Elevii s-au familiarizați cu termeni specifici din sfera bullying-ului și au aflat răspunsuri la întrebări precum: ce este bullying-ul? care sunt caracteristicile acestui fenomen? Unde se întâmplă? Cum se simte cel agresat? În final, elevii au ilustrat prin desen semnificația expresiei „Cuvintele rănesc”. Rezultate așteptate au fost conștientizarea elevilor asupra fenomenului violenței de natură verbală și formarea unor comportamente pozitive adecvate elevilor.

Activitatea ,,Pumnul nu te face mare”,  activitate coordonată de  prof. înv. primar Rodica DOBRESCU a urmărit recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date. Elevii au confecționat din hârtie colorată roșie o inimioară, au îndoit, pe rând, câte o parte din hârtie la rostirea unei expresii jignitoare, iar apoi la auzul fiecărei expresii pozitive, au desfăcut pliurile. Pe baza acestui exercițiu și-au dat seama de consecințele negative ale bullying-ului și efectele sale dezastruoase, atât din punct de vedere emoțional, cât și educațional. ,,Cuvintele rănesc” a fost o activitate a elevilor clasei a III-a și a avut ca obiective recunoașterea cauzelor violenței verbale și identificarea altor soluții decât violența în cazul unor situații date. Rezultate așteptate: conștientizarea elevilor asupra fenomenului violenței de natură verbală și formarea unor comportamente pozitive adecvate elevilor.

Activitatea ,,Mai mult câștigi prin iertare decât prin violență.” – La Fontaine, coordonată de prof. Valeria NEMUȚ, la clasa a IV-A, avut ca obiective combaterea conflictelor prin comunicare și toleranță și identificarea beneficiilor iertării în relațiile dintre copii. S-a derulat un material ppt, iar elevii au identificat în cadrul acestuia situațiile în care au nevoie de comunicare și de iertare, au oferit feed-back din experiența lor și au identificat beneficiile iertării, comparativ cu gestionarea unui conflict prin violență. (materiale utilizate: laptop, videoproiector, ecran de proiecție, fișe de lucru, ppt, stick).

,,Rolul negativ al violenței în familie”, activitate coordonată de prof. Denis-Rebeca PREDA, la clasa a VIII-a, a  urmărit conștientizarea faptelor si formelor de violență, formarea unui comportament adecvat și identificarea exemplelor bune de comportament. S-a prezentat elevilor un material PPT – Studii de caz. După prezentarea studiilor de caz, acestea au fost discutate cu elevii. Rezultate înregistrate au fost următoarele: elevii recunosc că este foarte important să rezolve conflictele amiabil ,deoarece nici violența fizică, nici violența verbală nu reprezintă o soluție și  au propus numeroase soluții pentru a deveni o clasă cu comportament tolerant. Activitatea  ,,Toleranța”- apanajul umanității a avut ca obiective definirea  noțiunii de toleranță; demonstrarea respectului față de sine şi fată de ceilalți;  identificarea caracteristicilor care descriu comportamentul tolerant;  realizarea arborelui toleranței; identificarea regulilor specifice unei clase tolerante. Profesorul prezintă un material PPT – Povestea lui Dino. Verificarea înțelegerii conținutului textului prezentat și a învățăturii desprinse din text s-a făcut prin metoda Explozia stelară. Fiecare echipă a formulat o întrebare la care a răspuns un reprezentant al grupei următoare. Elevii au identificat caracteristici ale atitudinii tolerante. Caracteristicile extrase de elevi, cuvintele cheie ce conduc spre toleranță, au fost scrise pe un ciorchine (dragoste, pace, respect, acceptare, armonie, îngăduință, iertare, răbdare, înțelegere,  afecțiune). Elevilor au realizat arborele toleranței folosind cuvintele magice care au condus la un comportament tolerant: mulțumiri, scuze, fapte bune, complimente, promisiuni. Fiecare elev din echipă a primit ca recompensă un cuvânt din proverb și au format proverbul (Arborele toleranței poartă fructele păcii.). Elevii au explicat semnificația proverbului și s-a identificat simbolul păcii – porumbelul. La finalul activității s-a realizat un poster intitulat „Regulile de aur ale unei clase tolerante”.

Elevii clasei a VII-a A au fost implicați în proiectul ,,Îmi pasă! Mă implic! Violența nu este un răspuns”(au realizat postere și au făcut studii de caz pe tema propusă de către dirigintele clasei, prof. Raluca CÎRNARU – tema propusă: ,,Spune-mi cu cine te împrietenești, ca să-ți spun cine ești”, în colaborare cu dna consilier școlar Adriana OPREA).

,,Cuvinte care dor” și ,,Modalități de aplanare a conflictelor” au vizat problemele pe care le avea colectivul clasei a VI-a, astfel dl prof. George DINCĂ a punctat foarte bine, prin aceste activități, multe dintre situațiile de natură violentă. Elevii clasei au conștientizat faptul că un limbaj violent aduce ulterior scăderea stimei de sine a celui care e agresat în felul acesta și duce la dizgrația celui care folosește un limbaj agresiv și netolerat de către ceilalți.

Activitățile outdoor (diseminare Erasmus+ interculturalitate) propuse de coord. Prof. Sorina PÎRVU, au constituit un deliciu pentru elevii școlii noastre, mai ales că participarea unora dintre ei la astfel de proiecte europene a dat rod în cadrul orelor de studiu și în afara lor. Bunele practici învățate au format un scut puternic împotriva fenomenului violență.

Elevii clasei a VII-a B au realizat materiale video, respectând tema propusă de către dirigintele clasei, prof. Gabriela IONESCU – ,,Violența în imagini” – materialele video au constituit baza unui colaj care a rulat la o oră de dirigenție denumită sugestiv ,,Violența – un scurt metraj”.

,,Dumnezeu aduce iubire, iar violenta este vrăjmașul iubirii” a constituit o provocare pentru prof. coordonator Gabriela Ionescu, pentru că activitatea a îmbinat elemente laice cu  elemente religioase, cu scopul de a familiariza elevii cu faptul că Dumnezeu ar trebui să existe sub orice formă, în fiacre lucru pe care-l întreprindem, oriunde și oricare ar fi acela. Ideea acestei activități  a surprins plăcut colectivul de elevi care au venit cu propuneri de activități și materiale care să faciliteze o bună desfășurare a lucrurilor. Astfel, elevii au construit în jurul temei propuse, o întreagă rețea de întrebări, cu răspuns sau fără răspuns, au creat chiar parabole și fabule, după modelul propus de dna profesoară, la rândul e, o creatoare de versuri.

Fiecare cadru didactic a desfășurat activitățile din graficul propus, urmărind obiective specifice clasei de elevi și astfel rezultatele așteptate s-au concretizat mai mult sau mai puțin, pe termen lung.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support