COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

3. COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Activitatea în cadrul comisiei pentru protecție și sănătate în muncă în anul școlar 2020-2021 s-a desfășurat conform planificării tematice, excepție făcând perioada de suspendare a cursurilor școlare.

S-au realizat următoarele categorii de instructaje:

–   instructajul introductiv general;

–   instructajul specific locului de muncă;

–   instructajul periodic;

–   prezentarea normelor specifice de revenire la muncă pe perioada stării de alertă.

S-a urmărit realizarea acțiunilor stabilite, prezentarea periodică a normelor şi sarcinilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce revin personalului, precum şi consecințele diferitelor manifestări de neglijență.

S-au asigurat materialele şi mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor, asigurându-se condițiile necesare  în caz de evacuare.

Planul de evacuare a clădirii s-a afișat în fiecare hol, făcȃndu-se cunoscut personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

Au fost  prezentate  elevilor măsuri de prevenire în cadrul unor activități educative, având diverse tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor corespunzătoare nivelului lor de vârstă.

Astfel, elevilor li s-au făcut cunoscute norme pentru protecția vieții proprii şi a celor din jur, educarea unor comportamente privind prevenirea unor accidente, incendii.

S-au prezentat normele specifice de revenire la locul muncă pe perioada stării de alertă.

 

  1. Lista activităților desfășurate:

 

  • Efectuarea instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru personalul școlii.
  • Efectuarea instructajului privind securitatea si sănătatea la locul de muncă.
  • Prezentarea instrucțiunilor de revenire la locul muncă pe perioada pandemiei și a situației de alertă (IPSSM-SARS COV 2).
  • Verificarea căilor de acces si a sistemelor de ghidare luminoasă.
  • Asigurarea bunei funcționări a instalațiilor sanitare, iluminat, încălzire.
  • Discutarea anumitor norme PSI și SSM cu elevii școlii la începutul anului școlar, dar și pe parcursul acestuia.
  • Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situații de urgentă.

Pe parcursul anului școlar nu s-au înregistrat accidente în cadrul școlii noastre.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support